Ilmastonmuutos suomalaisen näkökulmasta

lampomittariTämän tietopaketin tarkoituksena on vastata yleisimpiin kysymyksiin ja väitteisiin liittyen ilmastonmuutokseen, ja antaa ilmastonmuutoskysymykseen suomalainen näkökulma.

Mutta aluksi se tärkein kysymys:

 

Onko ilmastonmuutos todellinen ja onko ihminen tähän syyllinen?

Vapaasti käännettynä Wikipediasta:

Tieteen konsensus asiasta on, että "ilmasto muuttuu, ja nämä muutokset johtuvat suurilta osin ihmisen toiminnasta" ja nämä muutokset ovat "suurelta osin peruuttamattomia".

Miten ilmastonmuutos käytännössä vaikuttaisi meihin Suomessa?

Katsotaan mitä Sitra:n tutkimus sanoo ilmastonmuutoksesta. Sitra on:

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkisoikeudellinen eduskunnan valvoma rahasto, joka on perustettu vuonna 1967 Suomen Pankin yhteyteen Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Sitran tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea, ennakoida yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia, etsiä uusia käytännön toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Tässä selvityksessä pohdittiin "hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n esittämän synkimmän skenaarion mahdollisia vaikutuksia." Synkin skenaario tässä tarkoittaa siis sitä, mitä tapahtuu jos kasvihuonepäästöt kasvavat nykytahtia.

Tässä keskeisimmät asiat:

Kuuden asteen ilmastonmuutos tarkoittaisi Suomessa muun muassa sademäärien huomattavaa kasvua, merenpinnan nousua puolella metrillä Suomenlahdella, myrskyjen lisääntymistä, tulvia ja harmaita talvia. Luonnonympäristön muutokset vaikuttaisivat selvityksen mukaan vuonna 2080 suomalaisessa yhteiskunnassa monella tavalla.

Tulevaisuusskenaariossa vuonna 2080 ruoka, energia ja vesi ovat kallistuneet niin, ettei vähävaraisilla ole varaa monipuoliseen ravintoon. Kotitarveviljely on yleistä.

Eriarvoisuus on kasvanut, ja varakkaat suomalaiset asuvat omilla, suojatuilla alueillaan ja vähävaraiset puolestaan heikommin turvatuilla alueilla huonojen liikenneyhteyksien päässä. Turvaa tarvitaan sekä säätä että yhteiskunnallista rauhattomuutta vastaan. Ilmastopakolaisten suuri määrä, sosiaalisten erojen kasvu ja julkisten palvelujen rapautuminen aiheuttavat epävakautta ­– protestit ja levottomuudet ovat tavallisia.

Polttoaineen kalleus rajoittaa yksityisautoilua, ja pyöräily ja erilaiset kimppakyytijärjestelyt ovat tavallisia. Kehittynyt lääketiede mahdollistaa pitkän elämän varakkaille, mutta yhteiskunnan eriarvoistuminen johtaa suuriin eroihin terveyspalveluissa. Helteet tappavat vanhuksia, ja myös hengityselinsairaudet, mielenterveysongelmat ja myyräekinokokin aiheuttama hengenvaarallinen maksatauti ovat yleistyneet Suomessa.


Eikö nykyinen työ ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi riitä?

Tässä hiilidioksin määrä ilmakehässä graafina 1960-luvulta tähän päivään. Hiilidioksidin määrä on jatkanut tasaista kasvuaan, erilaisista parannuksista huolimatta. Nykyinen työ on siis liian vähäistä:

hiilidioksidi

Eikö teollisuuskasvu pitäisi pistää siis ilmastonmuutoksen edelle, ja huolehtia siitä sitten kun talous on kunnossa?

Tässä Helsingin Kaupungin Ilmastonmuutosesitteestä poimittu kappale:

Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset

Sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen että ilmaston lämpenemisen seuraukset aiheuttavat kustannuksia. Tavoiteltaessa enintään 2–3 asteen lämpenemistä päästöjen vähentämiskustannukset olisivat vuosittain noin prosentti maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta. Mikäli päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ei ryhdytä, arvioidaan lämpenemisestä seuraavien ongelmien aiheuttavan 5–20 kertaa suuremmat kustannukset.

 

On siis taloudellisesti lyhytnäköistä asettaa teollisuuskasvu ilmastonmuutoksen edelle.

Suurvaltojen pitäisi ottaa vastuu ilmastonmuutoksesta, miksi Suomen pitäisi pienenä maana vaivautua?

Aina voidaan löytää näkökanta, jonka näkökulmasta voi sanoa, ettei asia ole minun asiani. Miksi minun pitää olla hiljaa jos naapurikaan ei ole, miksi minun pitäisi yrittää säästää jos naapurikaan ei säästä? Naapuriaan ei kannata tuijottaa, vaan tehdä niin kuin on järkevintä. Valtiot muodostuvat niissä asuvista ihmisistä, ja me olemme kaikki ihmisiä. Jotta valtiot voivat muuttaa polittista suhtautumistaan ilmastonmuutokseen, pitää ensin ihmisten muuttaa suhtautumistaan ilmastonmuutokseen ja vaatia muutosta. Muutos vaatii aloitteentekijän.

Tarvitsee myös muistaa, etteivät suurvallat ole asian suhteen täysin toimettomia. Yhdysvalloissa saa tällä hetkellä 30% verohelpotuksen kaikista kaupalliseen tai yksityiskäyttöön tarkoitetuista aurinkopaneelien asennuksista. Tämä on kasvattanut suuresti aurinkopaneelien kysyntää, ja Yhdysvallat onkin viidessä vuodessa kasvattanut aurinkosähkökapasiteettiaan 20-kertaiseksi. Samaan aikaan kiina on kasvattanut omaa kapasiteettiaan 30-kertaiseksi. Kiina olikin vuonna 2013 maailman huippu aurinkosähköpaneelien asennusmäärissä.

Ilmastonmuutosta vastaan taistelemalla voimme saada aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä

Ilmastonmuutoksen syyt ovat hyvin tiedossa. Meidän ei tarvitse arvuutella mikä sen aiheuttaa, asiaa on tutkittu vuosikymmeniä. Ainoa asia mikä on epäselvä, on mitä ilmastonmuutoksesta seuraa, ja se tekee asiasta huolestuttavan.

Jos kukaan ei osaa varmuudella sanoa mitä tapahtuu, miksi huolestua?

Kyse ei ole siitä, ettemme tietäisi, mitä tapahtuu. Tiedämme mitä tapahtuu, mutta emme ole varmoja seurauksista. Asiaa voi verrata vaikkapa siihen, jos ajamme autolla 100 km/h vauhdilla tien laidassa. Ajamme tällä hetkellä tien reunassa, ja suunta on kohti metsikköä. Tämän tarkempaa tietoa emme tarvitse, jotta tajuamme että auton suunta pitää muuttaa. Kukaan ei halua olla sen kyydissä, jos tieltä suistuminen tapahtuu, vaikkemme tarkkoja seuraksia etukäteen osaakaan sanoa.

Elämässäni on jo nyt niin paljon huolehdittavaa, etten voi ottaa taakakseni uutta asiaa

Asenteilla on suuri vaikutus siihen, millainen maailmamme on. Yhdysvaltalaisista yksi neljäsosa uskoo, että ilmastonmuutoksesta vallitsee tieteellinen konsensus, mutta 97% tiedemiehistä on samaa mieltä ilmastonmuutoksesta. Yhdysvalloissa faktat ja mielipiteet eivät siis tällä hetkellä kohtaa, joka väistämättä näkyy äänestystuloksissa ja politiikkojen kannoissa asioihin. Kongressiin valitaan edustajia, jotka ovat samaa mieltä ilmastonmuutoksesta, joka vaikuttaa politiikkaan. Sama pätee Suomeen.

Riittääkö se, että asenteeni muuttuu?

Kuten aiemmin todettu, nykyiset toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ovat liian pieniä, eikä tulevaisuuden seurauksista voida olla varmoja. On siis mahdoton antaa vastausta edes globaalilla tasolla, mikä on riittäävää ja mikä ei.

Mitä minä voin tehdä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi?

Selvän mielipiteen muodostaminen asiasta helpottaa, jonka takana voi seistä ja jota voi perustella. Jos asiasta on selvä mielipide, asiasta uskaltaa keskustella ja tuoda sen esille tilanteen vaatiessa, jolla on tietysti vaikutusta myös muihin. Voit myös jakaa tätä artikkelia eteenpäin tai muita tietolähteitä jotka mielestäsi auttavat asian hahmottamisessa.

Muutosten tekemiseen kannattaa keskittyä poliittisin keinoin, sillä yksilötasolla emme voi vaikuttaa asiaan tarpeeksi ja riittävän nopeasti. Esimerkiksi järjestötoiminta on hyvä väylä poliittiseen vaikuttamiseen.

Lopuksi vielä ote Morgan Freemanilta ilmastonmuutoslyhytelokuvasta, vapaasti käännettynä englannista:

Emme ole koskaan kohdanneet näin suurta kriisiä. Mutta meillä ei ole koskaan ollut parempaa mahdollisuutta ratkaista se. Meillä on kaikki mitä tarvitsemme, jotta heräämme erilaiseen maailmaan. Tarvitsemme johtajia jotka ovat uskaliaita, ja joiden päätökset ovat rohkeita.

Meidät muistetaan joko sukupolvena joka tuhosi kotinsa, tai sukupolvena joka vihdoin ymmärsi kunnioittaa sitä. Meillä on kaikki mahdolliset syyt siihen miksi toimia. Emme voi odottaa huomiseen. Tämä on ainoa kotimme. Tänään voit valita muutoksen.Lähteet:
http://www.sitra.fi/uutiset/elamantavat/ilmastonmuutos-uhkaa-suomen-hyvinvointia-ruokahuoltoa-palveluja-ja
http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/oppaat/esitteet/Ilmastonmuutosesite.pdf
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sitra_%28rahasto%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change#Human_influences
https://www.youtube.com/watch?v=y2euBvdP28c
https://www.youtube.com/watch?v=8YQIaOldDU8
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_China

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Arvostelu 5.00 (3 Ääntä)

You have no rights to post comments

Ilmastonmuutos suomalaisen näkökulmasta - 5.0 out of 5 based on 3 votes