Tervetuloa! Hipit.fi:n foorumi on ekologisuudesta, rakkaudesta ja vapaudesta kiinnostuneiden kotifoorumi.
Osallistu keskusteluun ja tutustu uusiin ihmisiin luomalla tunnus! :)


Jos olet jo foorumilainen, voit kirjautua sisään tästä:

Tunnus: Salasana:

Uusimmat artikkelit

Ilmastonmuutos suomalaisen näkökulmasta

Indonesian poliisi hävitti puoli tonnia marihuanaa polttamalla - lähiseutu pöllyissä

Ensimmäistä kertaa 40 vuoteen maailmantalous kasvoi, hiilidioksipäästöt eivät

NASA: ilmastonmuutos minuutissa

Iso-Britannia: Aurinkoenergia kasvoi 94%, uusiutuva energia ohitti ydinvoiman

Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 : 29. Huhtikuuta 2024 klo 08:15 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
29.
Subhuti, jos joku sanoisi, että Tathagata tulee tai menee tai istuu tai käy pitkäkseen, hän ei ymmärrä opetustani. Miksi? Koska Tathagatassa ei ole mistä ja minne, siksi häntä kutsutaan "Tathagataksi".

Vaikka sutran alussa Tathagata kävi Shravastissa kerjuulla, siis meni sinne ja palasi Jetan lehtoon, hän teki sen tulematta mistään ja menemättä minnekään. Tästä nimitys "niin tullut, näin mennyt".

 22 
 : 29. Huhtikuuta 2024 klo 08:12 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
28.
Subhuti, jos joku bodhisattva antaa hyväntekeväisyyteen niin paljon seitsemää aarretta, että se riittää täyttämään niin monta maailmaa kuin on hiekanjyviä Gangesissa, ja toinen, ymmärtäen että kaikki oliot ovat vailla minuutta, saavuttaa maltillisella kärsivällisyydellä täydellistymän, jälkimmäisen ansio ylittää verrattomasti edellisen. Miksi on näin, Subhuti? Niin on, koska kaikki bodhisattvat ovat tunteettomia ansion palkkioiden suhteen.
Sitten Subhuti sanoi Buddhalle: Mitä tarkoittaa tämä sanonta, Maailman Kunnioittama, että bodhisattvat ovat tunteettomia ansion palkkioiden suhteen?
[Ja Buddha vastasi:] Subhuti, bodhisattvojen, jotka saavuttavat ansiota, ei tulisi olla kahliutuneita palkkioiden toiveeseen. Niinpä on sanottu, että ansion palkkioita ei ole vastaanotettu.

Sanotaanpa, että bodhisattva lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Ollakseen bodhisattva, hänellä ei voi olla käsitystä minuudesta, erillisestä olennosta, itseydestä, jne, joten hän ei odota "omalle" kohdalleen palkkiota, vaan jo tehty hyvä palkitsee hänet - sikäli, kun hän palkkiota edes tarvitsee. Siispä hänellä ei ole odotusta, "palkkion toivetta", ja näin hän pysyy kahlitsemattomana. Vaikka hänelle koituisikin hyväntekeväisyydestä jotakin ansiota, niin koska hän on päästänyt lahjastaan irti jo antaessaan sen, voidaan sanoa, että "ansion palkkiota ei ole vastaanotettu". Tämä oli mielestäni ehkä selkeämmin käännetty edellisessä käsittelemässämme käännöksessä, joten tähdennetään nyt, että hän ei kieltäydy "ansion palkkioista" - hänellä ei vain ole eriteltävissä olevaa "itseä", minuutta, jolle ansioita voisi kertyä.

 23 
 : 27. Huhtikuuta 2024 klo 02:47 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
27.
Subhuti, jos vaalisit ideaa, että Tathagata saavutti verrattoman valaistumisen täyttymyksen täydellisen muotonsa perusteella, älä siedä sellaisia ajatuksia. Tathagatan saavutus ei johtunut hänen täydellisestä muodostaan.
[Toisaalta] Subhuti, jos vaalisit ideaa, että joku, jossa sarastaa verrattoman valaistumisen täyttymys, julistaa että kaikki selvät normit loppuvat ja häviävät, älä hyväksy sellaisia ajatuksia. Miksi? Siksi, että ihminen, jossa verrattoman valaistumisen täyttymys valkenee, ei hyväksy mitään kaavaa sellaiseksi, että se on lopullisesti hävinnyt.

Jos kerran valaistuessa pieninkään asia ei muutu, miten selvät normit loppuisivat ja häviäisivät?

Tämä on ilmeisen vaikea kohta kääntää, sillä tässä esiintyy niin paljon ja niin laaja-alaista vaihtelua käännöksestä toiseen, mutta jos pitäydytään nyt tässä käännöksessä ja otetaan se sellaisenaan, niin mitä ovat "selvät normit"? "Normi" taitaa itse asiassa olla jälleen yksi käännös sanalle "dharma", mutta jos pitäydytään tosiaan käännöstekstin sanassa, niin "normi" tuo usein mieleen käyttäytymissäännöt ja moraalifilosofian, ja vaikka sillä olisi paljon muitakin mahdollisia merkityksiä, niin keskitytään tällä kertaa juuri tähän.

Buddhalaisuudessahan ei ole "Kymmentä käskyä", siis autoritäärisesti saneltua moraaliohjetta. Siinä kuitenkin on "harjoitusohjeita", joihin sitoutua vapaaehtoisesti. Näistä maallikkoseuraajille tyypillisin joukko on "Viisi harjoitusohjetta" ( https://nirodha.fi/wp-content/uploads/2017/04/Nirodha_moniste_Anne_ViisiHarjoitusohjetta_2017-08-29.pdf ). Jos siis pidämme tätä viiden joukkoa moraalisena ohjenuorana, joka on yleisesti käytössä, ja johon moni tukeutuu, voidaan sitä perustellusti kutsua "normi":ksi. Se on myös sisällöltään ainakin verrattain selvä, siis on se "selvä normi". Nyt, olisiko niin, että täysin ja verrattomasti valaistuneelle buddhalle tämä normi loppuisi, siis lakkaisi olemasta, ja häviäisi? Tuskinpa vain! Eiköhän tällainen olento ennemmin ole täysin harjaantunut näissä normeissa; sisäistänyt ne; ja pitäytyy niissä luontevasti. Buddhathan ovat hyveellisyydessä täydellistyneitä.

 24 
 : 25. Huhtikuuta 2024 klo 22:45 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
26.
Subhuti, mitä ajattelet? Voidaanko Tathagata havaita [suuren miehen] kolmenkymmenenkahden tunnusmerkin perusteella?
Subhuti vastasi: Kyllä, varmasti Tathagata voidaan havaita siten.
Silloin Buddha sanoi: Subhuti, jos Tathagata voidaan havaita sellaisten merkkien perusteella, kuka tahansa keisarillinen hallitsija on sama kuin Tathagata.
Subhuti sanoi sitten Buddhalle: Maailman Kunnioittama, siten kuin ymmärrän Buddhan sanojen merkityksen, Tathagataa ei voi havaita kolmenkymmenenkahden merkin avulla.
Sen johdosta Maailman Kunnioittama lausui tämän runon:
Kuka näkee minut muotoni perusteella,
kuka etsii minua äänestä,
vääristynyt on hänen kulkunsä tiellä;
koska hän ei voi havaita Tathagataa.

"Keisarillinen hallitsija" on myyttinen Chakravartin, universaali monarkki; pyörääkääntävä kuningas. Myös Buddha käänsi pyörää, nimittäin hänen ensimmäisiä saarnojaan ( https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/sn56.011.than.html ) kutsutaan Dharman pyörän pyörimään asettamisen sutriksi, ja sanotaan, että Buddhadharman leviäminen, kehittyminen, ja elämä siitä lähtien on ollut vääjäämätöntä, eikä kukaan ihminen tai jumala voi pysäyttää tätä pyörää tai vaihtaa sen suuntaa.

Millä eväin tämä pyörä sitten asetettiin pyörimään? Mitä kuului ensimmäiseen saarnaan? Keskitien oppi (äärimmäisyyksien välttäminen); Neljä jaloa totuutta (kärsimys, sen syyt, sen loppu, ja polku sen loppumiseen); Jalo kahdeksankohtainen polku (oikea näkemys, oikea määrätietoisuus, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea yritys, oikea mielellisyys, oikea keskittyminen).

"Kuka etsii minua muotoni perusteella [...] ei voi havaita Tathagataa", mutta "joka näkee Dharman, näkee Buddhan" - ja näihin kohtiin tiivistyy Buddhadharma, ylittämättömästi valaistuneen viisaan todellinen opetus.

 25 
 : 25. Huhtikuuta 2024 klo 12:37 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
25.
Subhuti, mitä ajattelet? Älkää antako kenenkään sanoa, että Tathagata vaalii ajatusta "minun täytyy vapauttaa kaikki elävät olennot". Älkää salliko sellaista ajatusta, Subhuti. Miksei? Koska todellisuudessa ei ole eläviä olentoja, jotka Tathagata vapauttaisi. Jos olisi eläviä olentoja Tathagatan vapautettavaksi, hän osallistuisi käsitykseen itseydestä, persoonasta, minuuden itsenäisestä olemuksesta, ja erillisestä yksilöllisyydestä.
Subhuti, vaikka tavalliset ihmiset hyväksyvät minuuden todelliseksi, Tathagata selittää, että minuus ei ole erillinen ei-minuudesta. Subhuti, ne joihin Tathagata viittaa "tavallisina ihmisinä" eivät ole tosi asiassa tavallisia ihmisiä; sellainen on ainoastaan nimi.

Vaikka käsitys itsestä on virheellinen, ei ole niin, että käsitys ei-minuudesta yksin on oikea. Sen sijaan käsitys minuudesta ei eroa käsityksestä ei-minuudesta. Tämän voi ymmärtää niin, että on jokseenkin samantekevää, elätteletkö ajatuksia erillisestä "itsestä", minuutta, vaiko et: joka tapauksessa, Aku Ankan sanoin: "elämä mataa samaa harmaata rataa".

Tässä on hauska, kierteinen sudenkuoppa: ajattelukiemura, joka vähättelemällä paisuttelee "itseä"! Siis: käsitys omasta erinomaisuudesta "itsettömyyden tajunneena", ja siten erillisenä "noista muista", "taviksista", jne.Mutta tavalliset ihmiset tai "nuo muut" eivät todellisuudessa ole sellaisia: tämä on ainoastaan sovinnainen nimitys.

 26 
 : 25. Huhtikuuta 2024 klo 11:55 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
24.
Subhuti, ajattele että olisi yksi, joka antaa almulahjoina seitsemää aarretta sellaisen määrän, jonka suuruus on sama kuin olisi mahtavia Sumeru-vuoria kolmessatuhannessa tähtisumujen maailmoissa. Ja ajattele, että olisi toinen, joka valitsee vaikkapa vain neljä riviä tästä keskustelusta, joka koskee transsendentin viisauden täydellistymää, vastaanottaen ja pitäen ne mielessään, ja selvästi ilmaisten ne toisille. Näistä jälkimmäisen ansio tulee olemaan niin paljon suurempi kuin edellisen, että niiden vertaaminen toisiinsa ei ole mahdollista.

Jälleen tullaan vertautumattomuuteen: toinen on niin paljon suurempi, että edes matemaattiset keinot eivät riitä sitä ilmaisemaan. Niitä ei voi verrata siitäkään syystä, että niiden luonne on erilainen: toinen on ehdonvarainen, "hyvistä siemenistä hyvä hedelmä"-tyylinen, mekaaninen syy-seuraus-ketju; toinen taas transendentti, tuonpuoleinen, käsityskyvyn ylittävän suuri ansio, joka juontuu syntymättömän viisaudesta, ja sen täydellistymästä.

 27 
 : 24. Huhtikuuta 2024 klo 18:25 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
23.
Sen lisäksi, Subhuti, Tämä on täysin kaikkialla, ilman erottelua tai asteita; siksi sitä kutsutaan "verrattoman valaistumisen täyttymykseksi". Se on suoraan saavutettavissa vapautumalla erillisestä persoonallisesta itseydestä ja harjoittamalla kaikenlaista hyvyyttä.
Subhuti, vaikka me puhumme "hyvyydestä", Tathagata selittää, että ei ole olemassa hyvyyttä; sellainen on pelkästään nimi.

Vaikka avaruuden äärellisyys/äärettömyys onkin kysymys, josta Buddha oli hiljaa (ottamatta kantaa suuntaan tai toiseen), niin meditatiivisena tilana tunnetaan äärettömän avaruuden ulottuvuus, josta Vihara Sutta ( https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an09/an09.032.than.html ) sanoo: "Muodon havaitsemisen täydellisen ylityksen kautta, vastustelun havaitsemisen häviämisen myötä, huomioimatta moninaisuuden havaitsemista, havaiten: "Ääretön avaruus", hän menee sisään ja pysyttelee avaruuden äärettömyyden ulottuvuudessa". Myös tämä avaruus on "täysin kaikkialla, ilman erottelua tai asteita": jotta voisimme puhua "avaruudesta", tarvitsemme kohtisuorien akselien koordinaatiston. Kaikki asettuu silloin tähän koordinaatistoon: myös kehomme kuuluu sen sisälle; sen suuntaviivat läpäisevät ja halkovat ruumistamme, olemme kuin kasa pekonikuutioita, säännöllisiä yksikkösivuisia kappaleita, vokseleita (siis tilavuudellisia pisteitä, mutta kuutioina, eikä palloina) järjestyneenä ihmismuotoon. Tämä on, kuin aiemmin esittämäni toteamus neljästä elementistä: sisäinen on sama, kuin ulkoinen, siis tässä sisäinen avaruus samaa yksikkökuutiokenttää, kuin ulkoinenkin.

Vaikka minäkin juuri tein tämän harjoituksen kehittääkseni hyväntahtoisuuttani: https://www.youtube.com/watch?v=Gs5pxCkahqM
...niin oikeastaanhan ei ole hyvää; sellainen on vain nimi. Siksi sitä kutsutaan "hyväksi". Kuitenkin tätä nimellistä "hyvää" voidaan harjoittaa; se voidaan asettaa käytäntöön, se voidaan panna täytäntöön, sen toteuttamistaitoa voi hioa, jne. Tällöin kehittyy hyväntekemisen taito, joka aluksi oli "hyvä", hyvän ollessa vain nimi jollekin, joka tosiasiassa on Nietzscheläisittäin "hyvän ja pahan tuolla puolen", jos edes näin kuvailtavissa. Siitä tulee entistä vahvemmin sitä, joka on vapaa erillisestä itseydestä; persoonaton persoona jalostuu, ja se on entistä "taidokkaampi" - vaikka ne, mitä kutsutaan "taidoiksi", eivät olekaan sellaisia, vaan niillä on vain nimi "taito". Kuitenkin parantuessaan ne vain ilmaisevat entistä enemmän sitä, että niillä ei ole asteita!

 28 
 : 24. Huhtikuuta 2024 klo 17:55 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
22.
Silloin Subhuti kysyi Buddhalta: Maailman Kunnioittama, eikö Buddha saanut mitään lisää saavuttaessaan verrattoman valaistumisen täyttymyksen?
Buddha vastasi: Juuri niin, Subhuti. Verrattoman valaistumisen täyttymyksen kautta en saanut vähintäkään asiaa; josta syystä sitä nimitetään "verrattoman valaistumisen täyttymykseksi".

Valaistuminen lienee suurin muutos, joka voi tapahtua minkään muuttumatta! Siis: verraton valaistuminen saavuttaa täyttymyksensä, vähäisimmänkään asian lisääntymättä!

 29 
 : 24. Huhtikuuta 2024 klo 17:53 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
21.
Subhuti, älä sano, että Tathagata pitää mielessään käsitystä "minun täytyy lähteä opettamaan". Sillä jos joku sanoo, että Tathagata lähtee opettamaan, hän oikeastaan pilkkaa Buddhaa ja on kykenemätön selittämään, mitä opetan. Kaikkia totuuden selitysjärjestelmiä koskee se, että totuutta ei voi selittää; niinpä "totuuden lausuma" on vain totuudelle annettu nimi.
Sen johdosta Subhuti osoitti nämä sanat Buddhalle: Maailman Kunnioittama, onko tulevaisuuden aikoina ihmisiä, jotka tulevat kuulemaan tämän opetuksen julistuksen ja joissa herää usko?
Ja Buddha vastasi: Subhuti, ne joista puhut eivät ole eläviä olentoja eivätkä ei-eläviä olentoja. Miksi? Koska, Subhuti, nämä "elävät olennot" eivät todellisuudessa ole sellaisia; heitä vain kutsutaan sillä nimellä.

Vaikka sutran alussa Buddha palasi almukierrokseltaan ja alkoi sen jälkeen opettaa tämän keskustelun muodossa, hän ei tullut opettamaan. Buddha on Tathagata, "niin tullut", sillä hänelle ei ole sen paremmin menemistä, kuin tulemistakaan. Tätä totuutta "ei voi selittää", mutta voi kuitenkin käyttää sanoja niin, että syntyy intuitiivinen ymmärrys tästä totuudesta. On kuin sysäisi sanaverbaliikalla liikkeelle ajatuksen junavaunun, joka tämän liikkeen hitaudella (inertialla) jaksaisi jatkaa matkaansa sanojen tuolla puolen olevaan totuuteen, ja sen oivallukseen.

 30 
 : 22. Huhtikuuta 2024 klo 16:05 
Aloittaja appas - Uusin viesti kirjoittanut appas
Lainaus
20.
Subhuti, mitä ajattelet? Voidaanko Buddha havaita hänen täydellisesti muodostuneen kehonsa avulla?
Ei, Maailman Kunnioittama, Tathagataa ei voi havaita hänen täydellisesti muodostuneen kehonsa kautta, koska Tathagata opettaa, että täydellisesti muodostunut keho ei ole todellisuudessa sellainen; sitä pelkästään sanotaan täydellisesti muodostuneeksi kehoksi.
Subhuti, mitä ajattelet? Voidaanko Tathagata havaita jonkin ilmiöluokkaan kuuluvan ominaispiirteen avulla?
Ei, Maailman Kunnioittama, Tathagataa ei voida havaita minkään ilmiöluokkaan kuuluvan ominaispiirteen avulla, koska Tathagata opettaa, että kaikki ilmiöluokan luonteenpiirteet eivät ole todellisuudessa sellaisia; niitä ainoastaan nimitetään ilmiöiden luonteenpiirteiksi.

Toisaalla (Tuvataka Sutta: https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.4.14.than.html ) Buddha on sanonut, että vapautuakseen, harjoittajan tulisi "Panna täysi pysäys objektifiointi-luokittelujen juurelle: "Minä olen ajattelija"". Tämä siksi, että se tuo mukanaan myöhemmin kostautuvia dualistisia jakoja, kuten minä/muut, olla/olla olematta, tekijä/kohde. Kuitenkin hän kysyy Subhutilta: "mitä ajattelet?". Tämä lienee pidättäytymistä sovinnaiseen tasoon, jossa voimme sopimuspohjaisesti hyväksyä näennäisen ajattelijuuden tietyssä kokemusjatkumossa nouseviin ajatuksiin liittyen, vaikka oikeastaan nämä ajatukset nousisivatkin provosoimatta ja vailla jonkin eriteltävissä olevan ajattelijan "nostatusta". Buddha on täysin kykenevä tällaiseen konventioihin rajautumiseen - oikeastaanhan, mikäli hän kerran tuntee kaikkien olentojen mielenlaadut ja -sisällöt, hän voisi saada tiedon Subhutin ajatuksista vain kehittyneen harjoittajan kyvyllä ajatustenlukuun. Hän kuitenkin käy keskustelua oppilaansa kanssa, ja tämä on otaksuakseni ns. "taitava keino" (upaya).

Siispä: "mitä ajattelet?", on sanottu. Mutta ajattelu ei todellisuudessa ole sellaista; sitä ainoastaan sanotaan ajatteluksi.

Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10